Hlavna stranka‎ > ‎

Upozornenie

Uplatňovanie preventívnych opatrení proti nákaze koronavírusom   

 

Vážené klientky, vážení klienti našej ambulancie,


v súlade so stanoviskom Ministerstva zdravotníctva SR, Hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu  a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v čase prevencie pandémie infekcie koronavírusom COVID-19  na našej ambulancii sa vykonávajú prednostne vyšetrenia  pacientov s akútnym stavom.


Ostatní pacienti, v prípade, ak máte zdravotné ťažkosti, ktoré chcete skonzultovať, sme Vám k dispozícii vo Vašich pôvodných termínoch, na ktoré Ste boli objednaní.

Termín každého vyšetrenia je potrebné potvrdiť deň vopred telefonicky, kedy okrem iného, Vám položíme  tzv. „triediace otázky“:

        1. Máte Vy alebo iná blízka osoba pozitívnu cestovateľskú anamnézu – cestovali ste posledných 21 dní do zahraničia? (Za rizikové krajiny sa považujú VŠETKY krajiny).

        2. Boli ste Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusom?

        3. Ste Vy alebo iná Vám blízka osoba v nariadenej karanténe? (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády)?

        4. Máte Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest?

Ak sú odpovede na všetky triediace otázky negatívne, termín - dátum a čas vyšetrenia potvrdíme telefonicky.

Rovnaké otázky vyhodnocujeme a podpisujeme aj nasledujúci deň, v deň vyšetrenia.


Pacient môže vstúpiť do priestorov ambulancie len s nasadenou bariérovou ochranou tváre (rúško, v krajnom prípade šatka a pod.)

Pacient pri vyšetrení nepoužíva respirátor s výdychovým ventilom. 

Pri vstupe do ambulancie sestra vyzve pacienta a dohliadne na dôkladné umytie si rúk podľa poučenia, prípadne aplikuje alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky. 

Pri vyšetrení diabetológ, aj personál použijú ochranné prostriedky bariérovej ochrany odporúčané usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prípadne štandardným postupom v zdravotníctve.

Do čakárne vstupujte po jednom, na vyzvanie, musí byť dodržaná sociálna vzdialenosť s ostatnými v čakárni  viac ako 2 metre.

Po každom vyšetrení je vykonaná dôkladná dezinfekcia povrchov podľa epidemiologických usmernení.

Vzhľadom na uvedené protiepidemiologické opatrenia, môže príprava a aj samotné vyšetrenie trvať dlhšie, ako bežne a počet denne vyšetrených pacientov je nižší z časových dôvodov.

Všetky opatrenia sa vykonávajú s cieľom chrániť zdravie všetkých.


Ostatné plánované kontrolné vyšetrenia, bez zmeny zdravotného stavu, zrealizujeme prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo telefonicky.

Nové termíny na najbližšie kontrolné vyšetrenie dohodneme podľa vývoja aktuálnej situácie prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Predpis liekov a pomôcok realizujeme prostredníctvom eReceptu, ako aj doposiaľ. Lieky a pomôcky si budete môcť vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni.

 


Kontaktujte nás:


e-mailom


ambulancia@medispektrum.com     - pre výsledky a zmenu termínu vyšetrenia   

recept@medispektrum.com            - pre predpis receptu                                                        


telefonicky na číslach 0948 448 448 alebo 02/ 2090 1054 v pracovné dni v časoch

doobeda 10:00-11:00 hod. pondelok – piatok,

poobede 14.00-15:00 hod. pondelok – štvrtok (okrem piatku)

 

nonstop odkazová schránka

na telefónnom čísle  02/2090 1050 – zanechajte nám odkaz a ozveme sa Vám späť.

 

Radi vám poradíme a pomôžeme.

Kontakt na ďalšie informácie ohľadom aktuálnej situácie pod textom.

 

Bratislava, 4.5.2020                                                          MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

 

Pre ochranu zdravia všetkých, Vás týmto prosíme, aby ste v prípade ak

·         máte akékoľvek prejavy ochorenia dýchacieho traktu (kašeľ, teplota, dýchavičnosť, sťažené dýchanie) a/alebo novovzniknuté bolesti svalov, bolesti hlavy a únavu alebo

·         ste nedávno navštívili zahraničnú krajinu s výskytom ochorenia COVID-19, alebo

·         ste boli v kontakte s človekom, ktorí bol v krajine s výskytom koronavírusu,

uprednostnili komunikáciu prostredníctvom emailu alebo telefónu a riadili sa pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR, viac informácií na stránke  http://www.uvzsr.sk/

 

Základné informácie o prevencii pred infekciou koronavírusom nájdete na

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_modry_A5.pdf

https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=b90b6c1172&I=0

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_biely_A5.pdf

 

Coronavirus - Information in English

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Koronavirus_en.pdf

Comments